Aktualności

Jasny punkt na blokowisku - o świetlicach dla dzieci na Białorusi

Caritas Polska wraz z Caritas Diecezjalnymi na Białorusi od 2 lat tworzy świetlice integracyjne dla dzieci. Utworzono już 13 świetlic, a w tym roku powstanie 8 kolejnych. Projekt realizowany jest dzięki współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP.

Ze świetlicy Caritas w podróż dookoła świata

Podopieczni Specjalistycznej Świetlicy Środowiskowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej poznali kulturę Chin, Włoch i Francji. Wszystko dzięki uczestnictwie w cyklu warsztatów „Z Biblioteki w podróż dookoła świata” w Bibliotece Otwartej w Łodzi.

Wsparcie Caritas Polska dla dzieci na Ukrainie

Caritas Polska wsparła działalność świetlicy w Browarach na Ukrainie, która jest namiastką domu dla dzieci z niepełnych i niezamożnych rodzin. Poza tym przekazała środki na utrzymanie centrum opieki dziennej w Lubarze i modernizację ośrodka kolonijnego w Jabłonicy.

Nowa placówka charytatywna w Wałczu

Nowa placówka charytatywno-opiekuńcza powstanie w Wałczu. Powstaną tam mieszkanie chronione, świetlice i gabinety specjalistyczne. Caritas diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej podpisała umowę na dofinansowanie z funduszy unijnych remontu kamienicy na ul. Okulickiego.

Życie w wyremontowanych świetlicach dla dzieci na Białorusi

W dniach  14-19 października w ramach realizacji projektu „Utworzenie i funkcjonowanie 10 świetlic integracyjnych dla dzieci na Białorusi” odbył się monitoring projektu. Odwiedziliśmy 8 świetlic, które zostały wyremontowane w ramach wspólnych działań Caritas Polska oraz Caritas Grodno, Caritas Mińsk i Caritas Witebsk. W świetlicach dzieci po szkole mogą wspólnie spędzać czas pod opieką wykwalifikowanych wychowawców i wolontariuszy.