Aktualności

Zgromadzenie Dyrektorów Diecezjalnych Caritas

W dniach 4-5 czerwca w Rybakach odbywa się Zgromadzenie Dyrektorów Caritas w Polsce. Uczestnicy spotkania wraz z Dyrektorem Caritas Polska ks. Marcinem Iżyckim podsumowują pracę diecezjalnych Caritas na rzecz potrzebujących i dyskutują nad nowymi pomysłami w zakresie działalności charytatywnej.

Zgromadzenie Dyrektorów Caritas Diecezjalnych

Specjalnym gościem obrad był Marszałek Sejmu RP, Marek Kuchciński, który brał udział w debacie poświęconej problemom społecznym w Polsce. Dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, ks. Wojciech Sadłoń, przedstawił raport…