Główna nagroda w konkursie Komisji Europejskiej dla projektu współrealizowanego przez Caritas

Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu Komisji Europejskiej, którym jest Projekt „Dobre wsparcie – system lokalnych usług społecznych”, to wspólne przedsięwzięcie Urzędu marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Fundacji Nauka dla Środowiska, Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej i Caritas Diecezji Koszalińsko Kołobrzeskiej.
Czytaj więcej