Wrocław. Zjazd Parafialnych Zespołów Caritas

Wspólna Eucharystia pod przewodnictwem nowego biskupa Macieja Małygi, różaniec w drodze z kolegiaty Świętego Krzyża do archikatedry, modlitwa przed obrazem Matki Bożej Adorującej, zwiedzanie zakamarków wrocławskiej katedry oraz wspólne spotkanie – we Wrocławiu odbył się zjazd Parafialnych Zespołów Caritas zorganizowany z okazji jubileuszu 25-lecia koronacji obrazu Matki Boskiej Zwycięskiej przez św. Jana Pawła II.
Czytaj więcej