1. Światowe Dni Dzieci we Wrocławiu

We Wrocławiu rozpoczęły się obchody pierwszych Światowych Dni Dzieci zapoczątkowanych przez papieża Franciszka. Główne uroczystości odbywają się w Rzymie, ale Ojciec Święty prosił, aby również w Kościołach lokalnych odbywały się spotkania w duchu solidarności i jedności z tym międzynarodowym wydarzeniem. Zjazd Szkolnych Kół Caritas stał się doskonałą okazją do propagowania wartości związanych z inicjatywą papieża.
Czytaj więcej