Bielsko-Biała: spotkanie opłatkowe dla niepełnosprawnych

Biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel, który z tej okazji przewodniczył Mszy św. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, za papieżem Franciszkiem zachęcił, by w trwającym nadzwyczajnym Roku Miłosierdzia wykorzystać każdą…

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

W orędziu wydanym z tej okazji papież Franciszek napisał: Dzisiaj, bardziej niż w minionych czasach, Ewangelia miłosierdzia porusza sumienia, nie pozwala przyzwyczajać się do cierpienia innych i wskazuje drogi odpowiedzi zakorzenione…

Poświęcenie Domu „Senior - Wigor” w Proszowicach

Po uroczystym przywitaniu gości przez Zastępcę Dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej ks. Krzysztofa Banasika oraz Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice p. Grzegorza Cichego, głos zabrali Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron oraz Wicemarszałek…

Warszawa: Trochę ciepła dla bezdomnego

Dzięki hojności naszych Ofiarodawców do śpiworów i kubków dołączyliśmy ciepłe koce, które zakupiliśmy w ramach zbiórki „Trochę ciepła dla bezdomnego.” Tym razem przedstawiciel Caritas Polska pojechał z darami z patrolem…

Bydgoszcz: Bądźmy widoczni!

W trakcie spotkania poruszyliśmy również bardzo ważny temat jakim są odblaski. Tłumaczyliśmy, że ceną za brak odblasku często jest śmierć lub kalectwo, że dzięki elementom odblaskowym jesteśmy widoczni i bezpieczni. Na koniec…

Lublin: Spotkanie Wolontariuszy SKC i Centrali CAL

Gala rozpoczęła się jak co roku Eucharystią, którą celebrowali nasi Księża Dyrektorzy - ks. Wiesław i ks. Marcin. Jak podkreślał ks. Kosicki była to wspaniała okazja by dziękować Panu Bogu za to, że otrzymaliśmy dar pomagania…

Zgromadzenie Dyrektorów Caritas Diecezjalnych

Specjalnym gościem obrad był Marszałek Sejmu RP, Marek Kuchciński, który brał udział w debacie poświęconej problemom społecznym w Polsce. Dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, ks. Wojciech Sadłoń, przedstawił raport…

Spotkanie Koordynatorów diecezjalnych Roku Caritas

Podczas spotkania zostały omówione i posumowane wydarzenia, jakie Caritas organizowała w 2015 roku. Przez dwanaście miesięcy na terenie całej Polski odbywały się spotkania, koncerty, sympozja. Każdy miesiąc Roku Caritas było poświęcony…

Warszawa: Zaproszenie na spotkanie opłatkowe z Ks. Arcybiskupem Henrykiem Hoserem SAC

HARMONOGRAM  UROCZYSTOŚCI  16 stycznia 2016 r. Godz. 09.50 – Słowo o Świętym Bracie Albercie – Siostry Albertynki Godz. 10.00 – Uroczysta MSZA ŚWIĘTA pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Henryka Hosera SAC Godz. 11.00-11.10 – Przejście do Wieczernika. Godz. 11.10-11.30 –  Podziękowania –…

Kielce: Spotkanie opłatkowe podopiecznych Programu „Skrzydła”

Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią sprawowaną w intencji darczyńców w Kościele Świętej Trójcy  w Kielcach. Celebrujący liturgię, dyrektor Caritas ks. Stanisław Słowik oraz zastępca dyrektora ks. Krzysztof Banasik wyrazili…