Święto wolontariatu Caritas Diecezji Bielsko - Żywieckiej

Ks. Tomasz Niedziela, opiekun Szkolnego Koła Caritas w Roczynach, jednego z jedenastu obecnie działających na terenie diecezji bielsko-żywieckiej, zauważa, że idea wolontariatu w sposób naturalny dociera do młodych: „W ciągu ostatniego…

Wakacje z Małym Księciem

Caritas Diecezji Elbląskiej jako organizator wypoczynku zapewniła dzieciom 23 domki, 2 stołówki i świetlicę w nadmorskim ośrodku. Obok 60 polskich dzieci w wieku 7-13 lat do Mikoszewa przybyło również 23 dzieci z Litwy. Wśród licznych…

Początek Ewangelii jest w rodzinie

Jan Paweł II w encyklice Familiaris consortio napisał, że dobro społeczeństwa i Kościoła związane jest z dobrem rodziny. Katolicka nauka społeczna kładzie nacisk na to, że rodzina jest podstawową wspólnotą międzyludzką. Jednak…

Kilkadziesiąt tysięcy dzieci na wakacjach Caritas

W Wakacyjną Akcję Caritas włączają się wszystkie diecezjalne Caritas w Polsce organizując wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. Na kolonie wyjeżdżają podopieczni świetlic socjoterapeutycznych i parafialnych Caritas,…

Dzięki Caritas Polska wzrasta poziom nauczania w Subukii w Kenii

Dwie klasy przedszkolne zostały wyposażone w dwadzieścia małych wielofunkcyjnych stolików i czterdzieści krzesełek, które zostały wykonane przez lokalnych pracowników. Zakupiono też dużą ilość pomocy dydaktycznych. Wykonane zostały…

Zawsze powinniśmy być zdolni do miłosierdzia - Przewodniczący Episkopatu w Caritas

Abp Stanisław Gądecki w homilii podczas Mszy św. dla pracowników Caritas Polska przypomniał, że Caritas to jedna z trzech najważniejszych działalności konstytutywnych Kościoła, których pierwowzorem jest Chrystus. „Chrystus jest…

Caritas w Polsce pomaga dzieciom na wakacjach - słowo ks. Mariana Subocza na lipiec

W lipcu odbywają się już pierwsze turnusy Wakacyjnej Akcji Caritas, która jest jedna z naszych największych i najstarszych inicjatyw. Polega ona organizacji oraz na dofinansowaniu wakacyjnych wyjazdów dzieci i młodzieży z rodzin, których…

Dzieci dla poszkodowanych w Nepalu

Podczas spotkania w siedzibie Caritas Polska odbył się pokaz zdjęć z Nepalu, uczniowie mogli dowiedzieć się najważniejszych rzeczy dotyczących tragedii w Nepalu jak i pomocy, którą przekazała poszkodowanym Caritas Polska. Marta Titaniec,…

Dom integracji Caritas na Wołyniu

Wołyń dla nas Polaków kojarzy się jednoznacznie. W Ewangelii jest napisane, że nie można złem zwyciężyć zła – tylko dobrem. Jeżeli się dokonało jakieś zło – musimy czynić jak najwięcej dobra. Przyjeżdżają ludzie…

W dowód uznania

Odznaka została przyznana przez Ministra Sportu, wręczył ją  Grzegorza Sapiński, prezydent miasta Kalisza. Gratulacje Księdzu Dyrektorowi złożyli również: Andrzej Plichta, przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza oraz wiceprezydenci…