Seminarium w Nysie

Celem spotkania było przedstawienie dobrych praktyk wypracowanych w ramach projektu oraz podejmowanych działań służących aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo. W spotkaniu wzięli udział Beneficjenci projektu,…

Żywność zalega magazyny Caritas w Polsce

W ramach żywnościowej pomocy unijnej, zarządzanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Caritas w Polsce otrzymały żywność, która ma trafić do potrzebujących. Jedyną podstawą udzielania tej pomocy jest kryterium dochodowe beneficjentów. Wiele osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu choroby, niepełnosprawności lub skomplikowanej sytuacji rodzinnej nie otrzyma pomocy. Instytucją kwalifikującą do otrzymania żywności […]

Artyści na rzecz prześladowanych chrześcijan

Przyzwyczailiśmy się do codziennych wiadomości i obrazów z tamtego rejonu, pełnych okrucieństwa, bólu i cierpienia. Nie mogąc pomóc odwracamy nasze oczy od trudnej sytuacji. Nie chcemy jednak trwać w poczuciu beznadziei i bezsiły.…
Rok Caritas - konferencja 14 stycznia 2015

Rok Caritas w Polsce

W ciągu 25 lat udało się stworzyć strukturę, w której 44 Caritas diecezjalne oraz Caritas Polska świadczą pomoc we wszelkich obszarach ludzkiej biedy. Caritas posługują w Polsce w blisko 900 wyspecjalizowanych placówkach. W blisko 5000 parafiach działają Parafialne Zespoły Caritas, których członkowie każdego dnia troszczą się o swoich sąsiadów. W Polsce aktywnych jest ok. 100 000 […]
Rok Caritas - 2015

Rok Caritas w diecezji siedleckiej

Celem Caritas jest wypełnianie przykazania miłości poprzez pomoc tym ludziom, którzy sami sobie nie radzą. Caritas działa w kraju na obszarze 44 diecezji. Tworzy ją ponad 100 tysięcy wolontariuszy. Posiada 900 placówek świadczących…

Gala Wolontariatu lubelskiej Caritas

Często nam, dorosłym wydaje się, że młodym ludziom trudno dziś odróżnić dobro od zła, że są zagubieni i niekoniecznie myślą o drugim człowieku. Nic bardziej mylnego. Podczas niedzielnej Gali – upewniliśmy się, że „dobro”…
Bp Jan Piotrowski na opłatku wolontariuszy Caritas Diecezji Kieleckiej

Bp Jan Piotrowski na opłatku wolontariuszy Caritas

Ksiądz Biskup odwołał się do Jubileuszu 25-lecia Caritas kieleckiej i podziękował za zaangażowanie w działalność charytatywną Kościoła kieleckiego wszystkim, którzy przez posługę w PZC poświęcają swój czas i środki materialne,…

Wspólne świętowanie niepełnosprawnych

Tradycyjnie, tuż po świętach Bożego Narodzenia w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy odbył się bal osób niepełnosprawnych. Na to spotkanie prawie 500 osób przybyło z różnych miejsc diecezji wraz ze swoimi rodzinami i przyjaciółmi. Wspólne…

550 litrów krwi zebrano w czasie kampanii Podaruj Kroplę Miłości

550 litrów krwi zebrano w czasie ubiegłorocznej kampanii Podaruj Kroplę Miłości w diecezji radomskiej. Była ona realizowana przez radomską Caritas i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu. Od początku, czyli 2012…

8 tys. paczek dla potrzebujących

Caritas Diecezji Radomskiej rozpoczęła wydawanie paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących. Do rozdania jest 8,5 tysiąca paczek. Aby je otrzymać należy spełnić określone kryteria dochodowe i posiadać skierowanie z Miejskiego…