Bp Wiesław Mering, pasterz diecezji włocławskiej, poświęcił nowo otwarte schronisko przy ul. Płockiej we Włocławku, w którym aktualnie mieszka 46 osób bezdomnych.

Następnie w świetlicy Caritas przy ul. Gdańskiej uczestniczył w wieczerzy wigilijnej dla podopiecznych schroniska z Włocławka i okolic. W uroczystej kolacji wzięło udział 48 osób, którzy pozbawieni są dachu nad głową, a także ks. dyr. M. Sobociński oraz z-ca dyr. ks. K. Stawicki.

włocławek 2

Nad przebiegiem całej wieczerzy czuwały Siostry Albertynki, które na co dzień pracują z bezdomnymi. Do pomocy w obsłudze kolacji zgłosiło się dziewięciu alumnów z Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

Wigilia rozpoczęła się od odczytania przez diakona fragmentu Ewangelii wg. św. Łukasza, po czym Ksiądz Biskup pobłogosławił opłatek oraz potrawy, które znajdowały się na wigilijnym stole. Następnie bp Mering złożył życzenia bożonarodzeniowe, które zostały odwzajemnione przez przedstawiciela osób bezdomnych, który wyraził wdzięczność Gościowi za przybycie na wieczerzę. Przy śpiewie kolęd składano sobie życzenia łamiąc się opłatkiem. Następnie wszyscy zasiedli do kolacji, w czasie której podano tradycyjne potrawy wigilijne i wspólnie śpiewano kolędy i pastorałki.

alumn Patryk
foto: ks. K. Stawicki