Uczniowie z tej okazji przygotowali słowno-muzyczny występ, który wprowadzał zgromadzonych w klimat Świąt Bożego Narodzenia. Można było podzielić się opłatkiem, złożyć życzenia i kolędować. Na spotkaniu z wolontariuszami przekazano gratulacje i okolicznościowe dyplomy dla dyrektora zespołu szkół – Stanisława Woś, opiekunów SKC: Elżbiety Facon, Grażyny Sitarskiej, Natalii Woś oraz asystenta duchowego – ks. Tomasza Grochowskiego. Obecni obejrzeli kronikę SKC i skosztowali tortu. Podczas istnienia SKC wolontariusze Caritas zrobili wiele dobrego dla szkoły i środowiska lokalnego.

Szkolne Koło Caritas

Szkolne Koła Caritas to organizacje uczniowskie. Działają w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Włączają się w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą, którą prowadzi Caritas. Wolontariuszy widzimy często podczas zbiórek żywności, innym razem przychodzą do świetlic, by pomóc w nauce i pobawić się z dziećmi. Kołami zajmują się opiekunowie (nauczyciele szkoły) i asystenci, którzy podejmują nad nim opiekę duchową.

Młodzi pomagają

Celów istnienia SKC jest kilka. Dzięki nim, młodzi ludzie uwrażliwiają się na drugiego człowieka, na jego potrzeby, krzywdę i cierpienie. Niosą tam pomoc.  Działają po to, by w najbliższym otoczeniu rozpoznać jakie konkretne potrzeby i problemy mają ich sąsiedzi, rodziny, znajomi, ale też ci, o których świat zapomina. Współpracują z Parafialnymi Zespołami Caritas. Najbardziej widoczne jest ich włączanie się w akcje charytatywne siedleckiej Caritas i poszczególnych parafii. Przyłączają się do działania, kiedy nadchodzą: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, akcje wielkopostne, Niedziela Miłosierdzia Bożego czy Tydzień Miłosierdzia. Młodzież uczy się w ten sposób współpracy z organizacjami młodzieżowymi, społecznymi, państwowymi itd. Członkiem koła może być każdy uczeń. Podejmuje w ten sposób obowiązki, które łączą się jednak z satysfakcją i osobistym rozwojem.