Codzienna krzątanina związana z porządkami przeplatała się z rekolekcjami prowadzonymi przez księdza Krzysztofa Majerczaka, zastępcę dyrektora Caritas Diecezji Tarnowskiej. Główny celebrans i kaznodzieja zwrócił w czasie Eucharystii uwagę, że nie tylko człowiek ma swój adwent – oczekiwanie na Boga, ale i Bóg czeka na człowieka i bardzo chce się z nim spotkać…

Po zakończeniu Mszy św., gdzie karmiliśmy się przy stole Słowa i Eucharystii, wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni do stołówki Domu, gdzie przy wspólnym stole był czas na połamanie się opłatkiem, złożenie nawzajem życzeń, jak również wspólny posiłek oraz kolędowanie.

W wigilii wzięli udział: m.in. dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej UM Tarnowa, Wiesław Izworski, oraz przedstawiciele MOPS Tarnów, na co dzień prowadzący pracę socjalną z naszymi podopiecznymi.

Za dobro okazane nam w mijającym roku, składamy wszystkim najserdeczniejsze podziękowania, a na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok 2016 – Rok Miłosierdzia – życzymy obfitości Łask Bożych, życzliwości, siły na codzienne pokonywanie trudności oraz dobra wynikającego narodzenia Nieograniczonej Miłości obecnej w Dzieciątku Jezus.

To już dwudziesta czwarta wigilia dla bezdomnych mężczyzn organizowana przez Caritas Diecezji Tarnowskiej.

Jerzy Maślanka