Nie liczą na oklaski. Nie szukają nagród. Są natomiast gotowi, by nieść konkretną pomoc potrzebującym, szczególnie w swoim otoczeniu i lokalnej społeczności. We wtorek 5 kwietnia wzięli udział w powołaniu Szkolnego Koła Caritas nr 82 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Św. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim.

To właśnie 70 – osobowa grupa uczniów ubrana w koszulki z logo Caritas postanowiła podzielić się sobą i swoim czasem z osobami potrzebującymi wsparcia, i wstąpić do wolontariatu. Zadeklarowali oni pomoc, a także uczestnictwo w akcjach charytatywnych zorganizowanych przez szkołę.

Znamienici goście

W wydarzeniu wzięli udział: ksiądz prałat Roman Wiszniewski, starosta radzyński Lucjan Kotwica ze swoim zastępcą Janem Gilem, burmistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek oraz wójt gminy Radzyń Wiesław Mazurek. Opiekunem Koła została Renata Sieromska oraz Aleksandra Ostapowicz, zaś asystentem kościelnym został ks. Grzegorz Suwała.

Zapamiętają na długo

– To dla nas wyjątkowa i niepowtarzalna uroczystość, która zapisze się na kartach historii naszej szkoły, i wierzę, że przyniesie bardzo dobre owoce zarówno dla społeczności szkolnej i lokalnej – rozpoczęła Grażyna Dzida, dyrektor ZSP w Radzyniu Podlaskim. – Święty Jan Paweł II, patron naszej szkoły, mówił wiele do młodzieży:  „Każdy z was młodzi przyjaciele ma swoje Westerplatte. Ma swoje wytyczone zadania, które powinien realizować”. Również młodzież naszej szkoły, mimo swoich licznych obowiązków, podjęła się dodatkowego zadania poszerzenia działalności charytatywnej, która prowadzona jest od dawna w naszej placówce. Poprosiłam o powstanie szkolnego koła Caritas. Prace trwały od września do tej chwili – mówiła G. Dzida.

Wartości ponad wszystko

Podczas uroczystości, przed zgromadzonymi licznie uczniami i zaproszonymi gośćmi, zaprezentowano montaż słowno-muzyczny, odwołujący się do uczynków miłosierdzia, który miał na celu przypomnienie ważnych wartości w życiu człowieka. Po zakończeniu części artystycznej, odbyło się uroczyste wręczenie identyfikatorów oraz gadżetów dla wszystkich wolontariuszy. Kolejny raz, uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim, udowodnili, że mają wielkie serca i chcą szerzyć dobro wokół siebie.

Treść zmieniona i opublikowana za zgodą autora: Michała Maliszewskiego, Portal iledzisiaj.pl