Od 1 lutego 2018 roku, każdy, kto chce rozliczyć swój podatek za 2017 rok może zgłosić się do jednej z placówek Caritas Archidiecezji Łódzkiej w Łodzi. Oprócz rozliczenia podatku i przekazania 1%, Caritas może również przesłać rozliczoną deklarację do urzędu skarbowego drogą elektroniczną.

Do wypełnienia i rozliczenia rocznego PIT niezbędne są informacje o osiągniętych w 2017 roku dochodach – dokumenty PIT-11, PIT-11A lub PIT-40A. Do wysłania rozliczenia drogą elektroniczną konieczna będzie informacja o przychodzie w 2016 roku (zeznanie PIT za rok 2016).

W przypadku korzystania z ulg podatkowych należy dodatkowo przygotować:

 • ulgi na dzieci – imię, nazwisko, datę urodzenia lub numer PESEL dziecka/dzieci,
 • ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet – informacja o kwocie wydatkowanej w 2017 roku na zakup usług internetowych oraz informacja o korzystaniu z ulgi w poprzednich latach,
 • ulgi na cele rehabilitacyjne – faktury/rachunki za leki, turnusy rehabilitacyjne, dojazd samochodem na zabiegi rehabilitacyjne,
 • ulgi z tytułu darowizn – kwota darowizny oraz pełna nazwa i adres obdarowanego.

Dokumenty należy dostarczyć do jednej z naszych placówek w Łodzi:

 • siedziba główna Caritas, przy ul. Gdańskiej 111, w godz. 8:30 – 16:00
 • Punkt Pomocy Charytatywnej, przy ul. Wólczańskiej 108, w godz. 8:00 – 16:00
 • Dom Dziennego Pobytu, przy ul. Odolanowskiej 46, w godz. 9:00 – 18:00
 • Biuro Wolontariatu, przy ul. Piotrkowskiej 85, w godz. 11:00 – 15:00
 • Zakład Aktywności Zawodowej, przy ul. Gogola 12, w godz. 8:00 – 15:00
 • NZOZ Integracyjny Ośrodek Leczeń i Rehabilitacji im. Jana Pawła II, al. Śmigłego Rydza 24/26, w godz. 8:00 – 20:00
 • Siedziba Zespołu Domowej Opieki Hospicyjnej, przy ul. Zgierskiej 121, w godz. 10:00 – 16:00.

Serdecznie zapraszamy!