Spotkanie pracowników Centrum Integracji Społecznej Caritas Diecezji Siedleckiej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie odbyło się 6 i 7 lutego 2018r. w siedzibie Caritas przy ul. Budowlanej 1 w Siedlcach. Tematem dwudniowych rozmów była wspólna pomoc mieszkańcom Siedlec, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Została poruszona także kwestia polepszenia współpracy między instytucjami w taki sposób, aby zapewnić tym, którzy tego potrzebują cały wachlarz dostępnych środków pomocy.

Ubóstwo, długotrwałe bezrobocie czy uzależnienie to tylko niektóre problemy społeczne, z którymi spotykają się pracownicy socjalni. – Osoby, które do nas trafiają przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w większości znajdują potem zatrudnienie. A staje się tak dlatego, bo dbamy o to, żeby nasi uczestnicy nabyli lub podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe – mówi Agata Ługowska, pracownik socjalny CIS CDS w Siedlcach.

Podczas spotkania instruktorzy zawodów przybliżyli pracownikom MOPR w jaki sposób pracują z uczestnikami w takich sekcjach jak: opiekun osób starszych, florystyczno-ogrodniczej, krawiecko-szwalniczej, czy spawalniczo-ślusarskiej. Jak mówi Alina Kozikowska, pracownik socjalny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, Centrum Integracji Społecznej to bardzo duża pomoc. – Często te osoby są przyzwyczajone do tego, że podejmują pieniądze tylko z opieki społecznej i to im wystarcza. Dzięki Indywidualnemu Programowi Zatrudnienia Socjalnego, który jest zawierany w CIS, mogą oni podjąć pracę, a jednocześnie w dalszym ciągu korzystać z MOPR. To działa, bo potem część osób przychodzi do mnie z podziękowaniami, że znaleźli tę pracę, która im odpowiada i są zadowoleni.