“Ochrona naszego wspólnego domu i przyszłość życia na ziemi” – pod takim hasłem odbywa się w dniach 5-6 lipca w Watykanie międzynarodowa konferencja w 3. rocznicę publikacji encykliki Franciszka “Laudato Si'” . W obradach z udziałem papieskich współpracowników odpowiedzialnych za ekologię i ochronę środowiska uczestniczy także delegacja Caritas Polska z dyrektorem ks. Marcinem Iżyckim.

Podczas konferencji w Watykanie papież Franciszek wezwał ponownie zarówno wszystkich rządzących na świecie jak i organizacje i różne wspólnoty oraz każdego indywidualnie do nawrócenia ekologicznego. Wskazał, że ciągle na świecie zwycięża egoizm, ale wierzący mają szczególny obowiązek do ochrony całego Stworzenia. Wskazał, że należy usłyszeć płacz ziemi i płacz ubogich, którzy są szczególnie dotknięci degradacją środowiska i zmianami klimatu.

W konferencji uczestniczą reprezentanci rządów i organizacji międzynarodowych, naukowcy ze wszystkich kontynentów oraz wspólnoty katolickie z całego świata, w tym np. Patricia Espinosa, przewodnicząca agendy ONZ ds. Klimatu. Polskę reprezentuje minister Michał Kurtyka, który w tym roku jest przewodniczącym szczytu klimatycznego COP24. Reprezentacji Caritas Polska przewodniczy ks. Marcin Iżycki. W skład delegacji wchodzi ponadto Ireneusz Krause, koordynator ds. ekologii Caritas Polska oraz Mateusz Piotrowski i Mateusz Bednarkiewicz, przedstawiciele Globalnego Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska (GCCM).

Program wydarzenia, paneliści i poruszane tematy
>>>  Strona główna konferencji

Jak inspirować masowe działania na rzecz ochrony wspólnego domu?
>>>  Transmisja on-line konferencji

Uczestnicy podkreślają, że należy podjąć pilne działania na rzecz ochrony klimatu i ochrony najbiedniejszych i przygotować się, że w kolejnych latach miliony mieszkańców ziemi zostaną dotknięte przez zmiany klimatyczne.

Minister M. Kurtyka podkreślił, że Polska z dziedzictwem „Solidarności” będzie apelować podczas COP24 o globalną solidarność północy z południem. Kardynał Turkson, przewodniczący Dykasterii ds. integralnego rozwoju, wezwał organizacje społeczne w Kościele takie jak Caritas do aktywnego wspierania działań na rzecz zmian klimatu i pomocy najbiedniejszych.