Aktualności

Caritas Polska rozpoczęła realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa FEAD - Podprogram 2014

Instytucją Zarządzającą Programem FEAD jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą Agencja Rynku Rolnego. Do realizacji PO PŻ w latach 2014-2015 zostały wybrane cztery organizacje pozarządowe: Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż, Federacja Polskich Banków Żywności oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej. 2 grudnia rozpoczęły się dostawy artykułów spożywczych do 35 magazynów Caritas na terenie […]