Od początku kryzysu migracyjnego, który rozpoczął się latem 2021 r. na granicy polsko-białoruskiej, Caritas niesie pomoc migrantom, którzy znaleźli się na terenie naszego kraju.

– Udzielenie pomocy „ludziom w drodze”, jak określa uchodźców papież Franciszek, jest aktem miłosierdzia, a dla nas to część naszej misji. Wspieramy uchodźców, zarówno tych docierających do Polski, jak i tych, którzy przebywają poza granicami naszego kraju – przypomina ks. Marcin Iżycki.

Caritas Polska pomaga we współpracy z Caritas diecezjalnymi i przygranicznymi parafiami. Wsparcie Caritas Polska przekazywane do rejonów przygranicznych ma charakter rzeczowy i finansowy.

KALENDARIUM DZIAŁAŃ

 • 12.10.2021 Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej: Przekazanie proszku do prania – 140 opakowań po 5 kg, pasty do zębów – 3360 opakowań.
 • 07.10.2021 Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku: Przekazanie dla cudzoziemców za pośrednictwem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej: 500 sztuk Helps Packów, zawierających folię termiczną, wodę mineralną, batony energetyczne, ogrzewacze do rąk; żywność, art. higienicznych – 3 palety, koców – 120 sztuk, ręczników – 500 sztuk, pieluch jednorazowych – 240 opakowań, kapsułek do prania – 144 opakowań, pasty do zębów – 3360 opakowań.
 • 07.10.2021 Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Białymstoku: Przekazanie dla cudzoziemców za pośrednictwem Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej: 400 sztuk Helps Packów, zawierających folię termiczną, wodę mineralną, batony energetyczne, ogrzewacze do rąk; żywności, art. higienicznych – 4 palety, herbaty – 1120 opakowań, koców – 120 sztuk, ręczników – 500 sztuk.
 • 07.10.2021 Caritas Archidiecezji Białostockiej: Za pośrednictwem Caritas Archidiecezji Białostockiej przekazano dla przygranicznych parafii 1000 sztuk Helps Packów, zawierających folię termiczną, wodę mineralną, batony energetyczne, ogrzewacze do rąk, koce – 120 sztuk, herbatę – 1600 opakowań.
 • 04.10.2021 Spotkanie w Michałowie
 • 04.10.2021 Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku: Przekazanie dla cudzoziemców za pośrednictwem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej: żywności, art. higienicznych, koców, ręczników.
 • 01.10.2021 Ośrodek dla Cudzoziemców w Łukowie: Przekazanie żywności i art. higienicznych dla cudzoziemców przebywających w ośrodku – 1 paleta.
 • 01.10.2021 Ośrodek dla Cudzoziemców w Horbowie: Przekazanie żywności i art. higienicznych dla cudzoziemców przebywających w ośrodku – 1 paleta.
 • 01.10.2021 Ośrodek dla Cudzoziemców w Bezwoli: Przekazanie żywności i art. higienicznych dla cudzoziemców przebywających w ośrodku – 1 paleta.
 • 01.10.2021 Ośrodek dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej: Przekazanie żywności dla cudzoziemców przebywających w ośrodku – 1 paleta.
 • 23.09.2021 Warszawa, siedziba Caritas Polska: Konferencja „Wszyscy w tej samej łodzi. Caritas wobec migrantów i uchodźców”.
 • 21.09.2021 Ośrodek dla Cudzoziemców w Dębaku: Przekazanie dla cudzoziemców przebywających w ośrodku 78 sztuk kurtek, 0,5 palety pieluch jednorazowych, 1,5 palety odzieży i art. higienicznych.
 • 20.09.2021 Ośrodki dla cudzoziemców w Białymstoku i Czerwonym Borze: Przekazanie środków finansowych (50 000 zł) dla Caritas Archidiecezji Białostockiej na wsparcie cudzoziemców przebywających w ośrodkach  dla cudzoziemców  w Białymstoku i Czerwonym Borze (zakup odzieży, art. higienicznych, przyborów szkolnych i innych niezbędnych przedmiotów).
 • 20.09.2021 Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Kętrzynie: Przekazanie środków finansowych dla Caritas Archidiecezji Warmińskiej (25 000 zł) na wsparcie cudzoziemców przebywających w ośrodku w Kętrzynie (zakup odzieży, art. higienicznych, przyborów szkolnych i innych niezbędnych przedmiotów).
 • 20.09.2021 Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Przemyślu: Przekazanie środków finansowych dla Caritas Archidiecezji Przemyskiej (25 000 zł)  na wsparcie cudzoziemców przebywających w ośrodku w Przemyślu (zakup odzieży, art. higienicznych, przyborów szkolnych i innych niezbędnych przedmiotów).
 • 20.09.2021 Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim: Przekazanie środków finansowych dla Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej  (25 000 zł) na wsparcie cudzoziemców przebywających w ośrodku w Krośnie Odrzańskim (zakup odzieży, art. higienicznych, przyborów szkolnych i innych niezbędnych przedmiotów). Informacja z przekazania.
 • 03.09.2021 Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Czerwonym Borze/Ośrodek dla cudzoziemców w Czerwonym Borze: Przekazanie 35 kompletów wyprawek szkolnych dla dzieci mieszkających w ośrodku.
 • 01.09.2021 Ośrodek dla cudzoziemców w Lininie: Przekazanie 50 kompletów wyprawek szkolnych dla dzieci mieszkających w ośrodku.
 • 26.08.2021 Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Czerwonym Borze/Ośrodek dla cudzoziemców w Czerwonym Borze: Przekazanie odzieży i art. higienicznych dla cudzoziemców przebywających w ośrodku.

DZIAŁANIA CYKLICZNE ADRESOWANE DO UCHODŹCÓW