O projekcie

Akcja „Trochę ciepła dla bezdomnego” realizowana jest cyklicznie od 2015 roku, w okresie jesienno-zimowym we współpracy Caritas ze stołeczną Strażą Miejską. Skierowana jest do osób w kryzysie bezdomności przebywających w miejscach niemieszkalnych, poza schroniskami i noclegowniami. Polega na dowożeniu osobom bezdomnym gorącej zupy z pieczywem i artykułów żywnościowych, a także ciepłych koców, skarpet i śpiworów. W ramach akcji patrole Straży Miejskiej docierają do znanych sobie miejsc, często trudno dostępnych, z zaopatrzeniem przygotowanym przez Caritas Polska. Ciepłe posiłki gotuje kuchnia działająca przy Caritas Polska i kuchnia Spółdzielni Socjalnej „Kto rano wstaje” działająca przy schronisku Caritas Archidiecezji Warszawskiej.

Podczas ósmej edycji akcji 2022/2023 patrole przekazały osobom bezdomnym 5000 konserw, 2850 litrów pożywnej zupy z pieczywem, 400 toreb z upominkami świątecznymi, 35 ciepłych zimowych kurtek, 12 par zimowych butów, 900 par wełnianych skarpet, 200 ciepłych koców.

Od listopada 2023 r. trwa dziewiąta edycja akcji. Jak co roku, do bezdomnych trafia przed zachodem słońca gorąca, pożywna zupa z pieczywem. Zupa gotowana jest w kuchni Centrum Okopowa 2 razy w tygodniu w ilości 1000-1200 litrów. Osoby w kryzysie bezdomności otrzymują ponadto konserwy, koce, wełniane skarpety oraz inne rzeczy niezbędne do przetrwania chłodów i niesprzyjającej aury.

Zima, a zwłaszcza okres Bożego Narodzenia, to najtrudniejszy czas dla osób bezdomnych. Co roku chcemy ofiarować im trochę ciepła w postaci gorącego posiłku, okrycia przed chłodem i życzliwego słowa. Pomagając ubogim, sami zyskujemy wiele w zamian.

Ks. dr Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska

Aktualności

Wesprzyj akcję!

Przelew z dopiskiem „TROCHĘ CIEPŁA”
na konto 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526
lub 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384
SMS o treści „ZIMNO” pod numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT)