Aktualności

Sieć Godeharda: Zwalczanie ubóstwa poprzez edukację

Caritas Archidiecezji Krakowskiej zakończyła realizowany  od maja 2022 roku projekt „Sieć Godeharda: Zwalczanie ubóstwa poprzez edukację” w ramach programu Erasmus+. Partnerami w projekcie były organizacje Caritas z Krakowa, Hildesheim, Pragi i Linz.

Słowo kard. Dziwisza na 25-lecie Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Jubileusz 25-lecia Caritas Archidiecezji Krakowskiej zachęca nas do dziękowania Bogu i ludziom za to wielkie dzieło miłości, które odwołuje się do wielkiej tradycji chrześcijańskiego miłosierdzia, sięgającej czasów św. Jadwigi…

Początek Ewangelii jest w rodzinie

Jan Paweł II w encyklice Familiaris consortio napisał, że dobro społeczeństwa i Kościoła związane jest z dobrem rodziny. Katolicka nauka społeczna kładzie nacisk na to, że rodzina jest podstawową wspólnotą międzyludzką. Jednak…