Aktualności

Skarb ubogich: Łaźnia Caritas

Już od 7 lat najbiedniejsi mieszkańcy stolicy regionu, pozbawieni wygód i przywilejów życiowych, korzystają z usług Łaźni dla Osób Bezdomnych w Opolu przy ul. Szpitalnej 3a. Placówka jest miejscem nieustannej troski Caritas o jakość ich codziennej egzystencji.

Szczególny rodzaj cierpienia - Słowo na listopad

W tym miesiącu chciałbym także poprosić o refleksję nad szczególnym rodzajem cierpienia, jaki jest udziałem ludzi bezdomnych. To jest szczególna tajemnica, ponieważ łączy się z poczuciem odrzucenia przez społeczeństwo. Wstręt…