Aktualności

Dom integracji Caritas na Wołyniu

Wołyń dla nas Polaków kojarzy się jednoznacznie. W Ewangelii jest napisane, że nie można złem zwyciężyć zła – tylko dobrem. Jeżeli się dokonało jakieś zło – musimy czynić jak najwięcej dobra. Przyjeżdżają ludzie…

Dyrektor Caritas Polska o ubóstwie w Polsce, wiodącym temacie 369. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

Podczas 369. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbywało się w Warszawie w dniach 9-10 czerwca br., biskupi wysłuchali referatów, które ukazały obszary i rozmiary biedy w Polsce. W trakcie sesji plenarnej wykład na temat rozmiaru ubóstwa w Polsce wygłosiła dr hab. Mirosława Grabowska, dyrektor CBOS. Temat świadczeń państwowych na rzecz ubogich w Polsce omówił prof. UKSW dr hab. Tadeusz Kamiński, z kolei […]

Ukraina serdecznie dziękuje

W sobotę, 14 marca w Białym Borze, JE. Ks. Bp Włodzimierz Juszczak poświęcił ambulans na jego szczęśliwe użytkowanie i skuteczne niesienie pomocy chorym i potrzebującym. Na krótkiej uroczystości obecni byli księża i świeccy –…