Aktualności

Ks. Subocz dla KAI: Polacy są szczodrzy w okazywaniu miłosierdzia

Dzieł miłosierdzia nie czyni się „na rozkaz”. To proces wzrastania. Choć polskie społeczeństwo wciąż uczy się tego miłosierdzia, jest zarazem otwarte i szczodre w jego okazywaniu. Wierzę, że przy mądrej formacji, jeszcze wiele…

Wybrano nowego dyrektora Caritas Polska

Podczas 376. Zebrania Plenarnego KEP  wybrano nowego dyrektora Caritas Polska. Został nim ks. Marcin Iżycki. Ks. Marcin Iżycki pochodzi z Żyrardowa (diecezja łowicka). Święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r. z rąk bp. Kazimierza…

Dyrektor Caritas Polska uhonorowany Złotym Medalem UKSW

Decyzją Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks. Marian Subocz – dyrektor Caritas Polska został uhonorowany Złotym Medalem. Nagroda została przyznana 27 kwietnia 2017 r. w dowód uznania za wspieranie, współpracę…

Stosunek do uchodźców będzie testem naszej wiary

KAI: Papież Franciszek podczas niedawnej wizyty na Lesbos, wraz ze zwierzchnikiem światowego prawosławia Bartłomiejem I pokazali, że solidarność z cierpiącymi i odrzuconymi - a w obecnym czasie z uchodźcami - należy do istoty chrześcijańskiego…

Akcja „Trochę ciepła dla bezdomnego” na finiszu

Razem z szóstą dostawą ciepłych śpiworów, koców, kurtek, butów, czapek i skarpet dla bezdomnych, zakupionych w ramach akcji Caritas Polska we współpracy z warszawska Strażą Miejską, pojechał ks.Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska.…