4

kontynenty korzystają z pomocy humanitarnej i rozwojowej Caritas Polska

45

państw otrzymało pomoc w zakresie edukacji, bezpieczeństwa żywnościowego, zdrowia, reagowania kryzysowego, logistyki i wielu innych

190

ponad

zrealizowanych do tej pory projektów zagranicznych

34

miliony

złotych to wartość bieżących i zakończonych projektów zagranicznych