Pomóżmy ofiarom powodzi w Dżibuti

Dżibuti i Somalia mierzą się z powodzią. Zostały zniszczone setki mieszkań, szpitali i szkół, a życie tysięcy ludzi jest zagrożone. – Odpowiedzią na falę wody niech będzie fala naszej solidarności – apeluje ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska, prosząc o wsparcie finansowe dla poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej.

Alan z Aleppo: zostałem, żeby pomagać

Dzięki takim osobom jak Alan, który jest wolontariuszem w Aleppo, program Rodzina Rodzinie dociera do osób najbardziej potrzebujących. Alan (54 l.) prowadzi komitet charytatywny w lokalnej parafii w Aleppo i co miesiąc organizuje dystrybucję pomocy finansowej.

Ta pomoc zmieniła ich życie

Program Rodzina Rodzinie jest odpowiedzią na dramatyczną sytuację rodzin poszkodowanych w konfliktach zbrojnych w Syrii. Rodziny otrzymują bezpośrednią pomoc finansową na miejscu. Środki przekazywane przez darczyńców pomagają zrealizować…

Beneficjenci, to nie kolejny, trzeci czy piąty numerek w kolejce

Program Rodzina Rodzinie jest odpowiedzią na dramatyczną sytuację rodzin poszkodowanych w konfliktach zbrojnych w Syrii. Rodziny otrzymują bezpośrednią pomoc finansową na miejscu. Środki przekazywane przez darczyńców pomagają zrealizować…

Afryka sercem świata

Solidarność z mieszkańcami Afryki trwa od dawna. Dyrektorzy Caritas diecezjalnych odbyli wyjazd studyjny do Rwandy, aby lepiej poznać potrzeby i projekty zrealizowane przez Caritas Polska we współpracy z misjonarzami.

Rodzina Georga ma za co żyć!

George ma 36 lat, pochodzi z Aleppo. Przed wojną razem z bratem prowadził piekarnię, w której oprócz chleba wypiekał słodkie rogale i ciasteczka. Bracia sprzedawali produkty trzem okolicznym cukierniom. Niestety, w dzielnicy Bustan al-Basza,…

Jemen. Szkolenia pracowników medycznych i dostawy sprzętu dla ośrodka zdrowia w Imran

- Dzięki współpracy z Polską Akcją Humanitarną oraz wsparciu finansowemu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, możemy nie tylko zakupić lekarstwa, sfinansować wynagrodzenia dla jemeńskich lekarzy i innych pracowników ośrodka zdrowia, ale także podwyższać ich kwalifikacje, aby mogli skuteczniej leczyć i przeciwdziałać chorobom – podkreśla ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

Powrót do Syrii? Pod jednym warunkiem

Wojna domowa w Syrii trwa od prawie dziewięciu lat. Ponad 5,5 milionów osób uciekło do sąsiednich państw w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Według danych ONZ, tylko Jordanii mieszka 660 tysięcy zarejestrowanych uchodźców z Syrii. Jednym z ich największych zmartwień pozostaje kwestia zapewnienia najbliższym dachu nad głową, opłacenia czynszu i uniknięcia eksmisji. Dziewięciu na dziesięciu boryka się […]

Świetlice w Witebsku, Miorach i Brasławiu w obiektywie Caritas Polska

Caritas Polska we współpracy z Caritas Diecezji Grodzieńskiej, Caritas Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej i Caritas Diecezji Witebskiej realizują wspólnie projekt rozwojowy pt. "Utworzenie i funkcjonowanie 8 świetlic integracyjnych dla…

Caritas Polska dla Misji

W najbliższą niedzielę kościół na całym świecie obchodzić będzie Niedzielę Misyjną. Jest to kulminacyjny moment ogłoszonego przez Papieża Franciszka nadzwyczajnego miesiąca misyjnego. W Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale czytamy wezwanie Jezusa: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody” (Mt. 28,19). Caritas Polska włącza się w działalność misyjną kościoła, wspierając materialnie dzieła prowadzone przez polskich […]