Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze Caritas zapewniają opiekę osobom przewlekle chorym i niepełnosprawnym. Ich pacjenci korzystają z całodobowej opieki medycznej i pielęgniarskiej.

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Zakład Rehabilitacji Ambulatoryjnej

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Caritas Archidiecezji Gdańskiej

ul. Fromborska 24, 80-389 Gdańsk

tel. 58 552 44 50

Caritas Diecezji Kieleckiej

Zespół Placówek Opiekuńczo – Leczniczych

ul. Szpitalna 1, 32-200 Miechów

tel. 41 383 14 86

tel. 41 383 09 33

Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy im. św. s. Faustyny Kowalskiej

Raba Wyżna 435a, 34-721 Raba Wyżna

tel. 18 267 15 20

Informacje o zakładzie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy im. Hanny Chrzanowskiej

ul. Jana Pawła II 1, 32-640 Zator

tel. 33 841 08 51

Informacje o zakładzie

Caritas Archidiecezji Katowickiej

Dom Świętego Józefa

NZOZ Zakład Opiekuńczo – leczniczy

ul. Ks. Józefa Czempiela 1, 40-044 Katowice

tel. 519 512 995

Informacje o zakładzie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

ul. Ligonia 48, 43-254 Krzyżowice

tel./fax 32 472 98 98

tel. 519 546 403

Informacje o zakładzie

Caritas Diecezji Legnickiej

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

ul. Poselska 14-16, 59-220 Legnica

tel. 76 724 43 34

Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy

ul. Za Bursą 1a, 38-200 Jasło

tel. 13 446 56 02

Informacje o zakładzie

Caritas Diecezji Sosnowieckiej

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy przy Domu św. Józefa Caritas Diecezji Sosnowieckiej

ul. Stawowa 26, 42-500 Będzin

tel. 32 762 51 20

Caritas Diecezji Tarnowskiej

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

Rynek 10, 33-330 Grybów

tel. 18 448 26 60

Informacje o zakładzie

Caritas Archidiecezji Warszawsko-Praskiej

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa

tel. 22 826 56 04

Informacje o zakładzie