Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze Caritas zapewniają opiekę osobom przewlekle chorym i niepełnosprawnym. Ich pacjenci korzystają z całodobowej opieki medycznej i pielęgniarskiej.

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

1. Zakład Rehabilitacji Ambulatoryjnej

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Gdańsku

ul. Fromborska 24, 80-389 Gdańsk

tel. 58 511 35 00

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Gdyni

ul. Jęczmienna 8, 81-089 Gdynia

tel. 58 667 81 83 / 58 667 81 84

Caritas Archidiecezji Katowickiej

2. Dom Świętego Józefa

NZOZ Zakład Opiekuńczo – leczniczy

ul. Ks. Józefa Czempiela 1, 40-044 Katowice

tel. 519 512 995

e-mail: zoldke@katowice.caritas.pl

Informacje o zakładzie

3. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

ul. Ligonia 48, 43-254 Krzyżowice

tel./fax 32 472 98 98

tel. 519 546 403

Informacje o zakładzie

Caritas Archidiecezji Krakowskiej

4. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy im. św. s. Faustyny Kowalskiej

Raba Wyżna 435a, 34-721 Raba Wyżna

tel. 18 267 15 20

e-mail: zol@zol.rabawyzna.pl

Informacje o zakładzie

5. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy im. Hanny Chrzanowskiej

ul. Jana Pawła II 1, 32-640 Zator

tel. 33 841 08 51

e-mail: sekretariat@zolzator.pl

Informacje o zakładzie

Caritas Archidiecezji Warszawskiej

6. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa

tel. 22 826 56 04

e-mail: warszawa@caritasaw.pl

Informacje o zakładzie

Caritas Diecezji Kieleckiej

7. Zespół Placówek Opiekuńczo – Leczniczych

ul. Szpitalna 1, 32-200 Miechów

tel. 41 383 14 86

tel. 41 383 09 33

Caritas Diecezji Legnickiej

8. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

ul. Poselska 14-16, 59-220 Legnica

tel. 76 724 43 34

Caritas Diecezji Rzeszowskiej

9. Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy

ul. Za Bursą 1a, 38-200 Jasło

tel. 13 446 56 02

e-mail: caritas.jaslo@wp.pl

Informacje o zakładzie

Caritas Diecezji Sosnowieckiej

10. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy przy Domu św. Józefa Caritas Diecezji Sosnowieckiej

ul. Stawowa 26, 42-500 Będzin

tel. 32 762 51 20

Caritas Diecezji Tarnowskiej

11. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

Rynek 10, 33-330 Grybów

tel. 18 448 26 60

e-mail: zolgrybow@gmail.com

Informacje o zakładzie