Podstawowe dane o zdrowiu pacjenta i przyjmowanych przez niego lekach powinny jak najszybciej trafić do medyków, którzy udzielają mu pomocy. Akcja „Koperta życia Caritas” ułatwi służbom medycznym dostęp do niezbędnych informacji dotyczących objętych nią seniorów.

„Koperta życia Caritas” to nowa akcja Caritas i Fundacji Biedronki, skierowana do osób starszych, samotnych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, a pośrednio także do ich opiekunów i ratowników medycznych, wzywanych w sytuacji zagrożenia życia czy zdrowia domownika seniora. Pomoże medykom i zwiększy poczucie bezpieczeństwa seniorów. Podczas interwencji pogotowia kontakt z pacjentem może bowiem być utrudniony, a dzięki „Kopercie życia Caritas” załoga karetki będzie miała wgląd w przygotowane wcześniej, sprawdzone informacje, które mogą być potrzebne podczas udzielania pomocy choremu.

To, co najważniejsze

– „Koperta życia Caritas” zawiera kartę, na której zapisane są podstawowe i aktualne informacje dotyczące domownika seniora: imię i nazwisko, PESEL, grupa krwi, przebyte choroby, uczulenia, przyjmowane leki, kontakt do bliskiej osoby, którą należy powiadomić w nagłych sytuacjach. „Kopertę życia Caritas” należy umieścić w lodówce (na górnej półce drzwi), czyli w miejscu łatwo dostępnym dla ratowników – wyjaśnia Monika Figiel, koordynatorka programów senioralnych w Caritas Polska.

Poza kartą, zawierającą podstawowe informacje o domowniku, w pakiecie „Koperty życia Caritas” znajdują się też: foliowe zabezpieczenie karty, naklejka na lodówkę informująca, że tu znajduje się „Koperta życia Caritas”, oraz wizytówka do portfela z podstawowymi informacjami na temat seniora. To ostatnie na wypadek, gdyby pomoc służb medycznych była potrzebna poza miejscem zamieszkania seniora, np. na ulicy.

Od wolontariusza lub ze strony

Akcja „Koperta życia Caritas” wystartowała 14 listopada 2020 r., w Ogólnopolskim Dniu Seniora. Pierwsze koperty dotarły do 20 tysięcy seniorów – beneficjentów programu “Na codzienne zakupy” i #PomocDla Seniora w grudniu 2020 wraz ze świątecznymi paczkami. Kolejne 20 tysięcy “Kopert życia Caritas” trafia do seniorów w maju 2021 roku. Akcja ma być kontynuowana w kolejnych latach.

„Koperty życia Caritas” są przekazywane seniorom przez wolontariuszy Caritas diecezjalnych. W razie potrzeby członkowie rodzin lub wolontariusze Caritas mogą pomóc seniorom wypełnić kartę wpisując potrzebne dane o zdrowiu i przyjmowanych lekach. „Kopertę życia Caritas” można też pobrać ze strony www.caritas.pl/koperta.