Celem projektu jest motywowanie osób z niepełnosprawnościami do aktywności społecznej i podejmowania ciekawych wyzwań, poprzez udział w zajęciach integracyjnych z osobami znanymi ze środków społecznego przekazu. W ramach przedsięwzięcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej Caritas organizowane są warsztaty tworzenia ozdób wielkanocnych. W wydarzeniu uczestniczą podopieczni placówek dla osób z niepełnosprawnościami oraz aktorzy Teatru Kamienica, którzy wspólnie przygotowują świąteczne stroiki, kartki i pisanki.