Caritas Diecezji Radomskiej

Linia Braterskich Serc

tel. 0 800 311 800

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dla telefonów stacjonarnych: 0 801 108 600

Dla telefonów komórkowych: 22 505 56 70

Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej

tel. 22 250 01 08

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

tel. 22 461 60 00

Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS

tel. 22 560 16 00