Ośrodki rehabilitacyjne Caritas oferują dzienną lub całodobową opiekę seniorom, osobom niepełnosprawnym oraz przewlekle chorym. Opieka obejmuje swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji oraz umożliwia kontynuację leczenia farmakologicznego. Zakwaterowanie i wyżywienie dostosowane są do stanu zdrowia pacjenta.

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

1. Centrum Rehabilitacji Caritas im. św. Stanisława Kostki

ul. Pasteura 1, 83-043 Trąbki Wielkie

tel. 58 305 45 60

tel. 58 305 45 22 – rejestracja

e-mail: orewtrabki@caritas.gda.pl

Informacje o placówce

2. Centrum Pomocowe Caritas im. św. o. Pio

ul. Jęczmienna 8, 81-089 Gdynia

tel. 58 667 81 83

tel. 58 667 81 84

e-mail: centrumpio@caritas.gda.pl

Informacje o placówce

3. Centrum Pomocowe Caritas im. św. Jana Pawła II

ul. Fromborska 24, 80-389 Gdańsk Przymorze

tel. 58 511 35 00

e-mail: centrumjp2@caritas.gda.pl

Informacje o placówce

Caritas Archidiecezji Krakowskiej

4. Dom Wczasowo-Rehabilitacyjny im. św. Brata Alberta

Zembrzyce 433, 34-210 Zembrzyce

tel. 33 877 07 65

e-mail: dwr.zembrzyce@caritas.pl

Informacje o placówce

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

5. Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy w Drzewocinach

Drzewociny 67, 95-081 Dłutów

tel. 44 634 12 37

e-mail: recepcja@drzewociny.pl

Informacje o placówce

Caritas Diecezji Gliwickiej

6. Ośrodek Rehabilitacyjny pw. św. Rafała Archanioła w Rusinowicach

ul. Zielona 23, Rusinowice, 42-700 Lubliniec

tel. 34 357 05 23

e-mail: osrodek@rusinowice.nazwa.pl

Informacje o placówce

Caritas Diecezji Łomżyńskiej

7. Centrum Rehabilitacji pw. Św. Rocha

Rybaki 1, 18-400 Łomża

tel. 86 216 61 17 – rejestracja pacjentów

tel. 86 216 68 20 – turnusy rehabilitacyjne

Informacje o placówce

Caritas Diecezji Opolskiej

8. Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Rzeźnicza 8, 47-400 Racibórz

tel. 32 415 03 88

Caritas Diecezji Rzeszowskiej

9. Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny w Myczkowcach

38-623 Uherce

tel. 13 461 83 70, 13 461 85 10, 13 460 88 00

e-mail: myczkowce@myczkowce.org.pl

Informacje o placówce

Caritas Diecezji Tarnowskiej

10. Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

33-271 Jadowniki Mokre 340

tel./fax 14 641 75 01

tel. 14 644 13 03

e-mail: jadowniki@caritas.pl

Informacje o placówce