Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

1. Dom Pomocy Społecznej „Dom Miłosierdzia”

ul. Ogrodowa 28, 42-202 Częstochowa

tel. 506 394 667

e-mail: dps@caritas.czest.pl

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

2. Dom Pomocy Społecznej

ul. Fromborska 24, 80-389 Gdańsk

tel. 58 511 35 00

e-mail: centrumjp2@caritas.pl

Caritas Archidiecezji Katowickiej

3. Dom Pomocy Społecznej św. Anna

ul. Kopernika 6, 43-100 Tychy

tel. 32 328 25 25

e-mail: dpsanna@op.pl

4. Dom Pomocy Społecznej św. Antoni

ul. Kubiny 11, 41-600 Świętochłowice

tel. 32 245 27 35

e-mail: biuro@dpsantoni.caritas.pl

5. Dom św. Józefa

ul. ks. J. Czempiela 1, 40-044 Katowice

tel. 32 251 29 39

e-mail: d_k_e@wp.pl

Caritas Archidiecezji Krakowskiej

6. Dom Pomocy Społecznej w Zatorze

ul. Jana Pawła II 3, 32-640 Zator

tel. 33 841 22 39

e-mail: sekretariat@dpszator.pl

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach

7. Biskupice 5, 32-020 Wieliczka

tel. 12 250 76 77

Email: dps.biskupice@wp.pl

Caritas Archidiecezji Poznańskiej

8. Dzienny Dom Pomocy

ul. Mielżyńskiego 27/29, 61-725 Poznań

tel. 601 900 048

email: ddp@fundacja-akme.pl

Caritas Archidiecezji Przemyskiej

9. Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta

ul. św. Brata Alberta 1, 37-700 Przemyśl

tel.  16 670 73 40

10. Dom Pomocy Społecznej „Światło Nadziei”

ul. Królowej Jadwigi, 38-500 Sanok

tel. 13 446 10 79

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

11. Dom Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

ul. Stawowa 23, 56-410 Dobroszyce

tel. 71 314 11 13

e-mail: dobroszyce@wroclaw.caritas.pl

12. Dom Opieki Św. Jadwigi Śląskiej

Plac Cystersów 4D, 57-210 Henryków

tel. 74 810 51 36

e-mail: dohenrykow@wroclaw.caritas.pl

13. Dom Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej im. ks. Jana Schneidera

ul. 1 Maja 39, 55-320 Malczyce

tel. 71 396 78 06

e-mail: malczyce@caritas.pl, domalczyce@wroclaw.caritas.pl

Caritas Diecezji Ełckiej

14. Dom Pomocy Społecznej Misericordia

ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego 5, 19-300 Ełk

tel. 87 506 59 59

e-mail: dps.elk@caritas.pl

Caritas Diecezji Gliwickiej

15. Dom Pomocy Społecznej

ul. Wiejska 42a, 44-187 Wiśnicze

tel. 32 233 61 78,  32 233 62 06

e-mail: wisnicze@poczta.onet.pl

16. Dzienny Dom „Senior +”

ul. Szprynek 1, 44-153 Sośnicowice

tel. 32 428 51 76(7)

e-mail: senior.wigor.caritas@gmail.com

17. Dom Dziennego Pobytu „Rodzina”

ul. Wolności 586, 41-806 Zabrze

tel. 32 277 50 20

e-mail: kontakt@dom-rodzina.pl

Caritas Diecezji Kaliskiej

18. Dom Pomocy Społecznej im. Św. Józefa

ul. Klonowa 2, 98-270 Złoczew

tel. 503 068 411, 601 393 662

e-mail: dpszloczew@gmail.com

Caritas Diecezji Kieleckiej

19. Dom Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy w Świniarach

Świniary 25, 28-131 Solec Zdrój

tel. 41 377 63 25

e-mail: sds.swiniary@caritas.pl

20. Dom Pomocy Społecznej w Rudkach

Rudki 89, 28-225 Szydłów

tel. 15 824 18 36

e-mail: kadry-rudki@wp.pl

21. Dom Pomocy Społecznej w Piekoszowie

ul. Czarnowska 2, 26-065 Piekoszów

tel. 41 306 13 55

e-mail: naszdom@kielce.opoka.org.pl

22. Rodzinny Dom Pomocy w Błogoszowie

Błogoszów 20, 28-363 Oksa

tel. 668 512 979, 604 460 436

23. Rodzinny Dom Pomocy w Komorowie

Komorów 56, 28-133 Pacanów

tel. 41 376 54 66, 518 308 117

e-mail: wieslawa-m@wp.pl

24. Dzienny Dom Opieki Medycznej Caritas w Kielcach

ul. Urzędnicza 16a, 25-729 Kielce

tel. 784 531 928

25. Dzienne Centrum Opieki i Pielęgnacji z mieszkaniami chronionymi w Wiśniówce

Wiśniówka 38a, 26-050 Zagnańsk

tel. 882 352 411

26. Dom Opieki w Ratajach

Rataje Słupskie 39b, 28-133 Pacanów

tel. 41 376 54 70

e-mail: caritasdomrataje@poczta.onet.pl

27. Dom Opieki w Charsznicy

ul. Młyńska 2, 32-250 Charsznica

tel. 41 383 60 52

e-mail:  dps.charsznica@caritas.pl

Caritas Diecezji Legnickiej

28. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

ul. Caritas 4, 58-580 Szklarska Poręba

tel. 75 717 22 91

e-mail: dps_szklarska@poczta.wiara.pl

Caritas Diecezji Opolskiej

29. Dom Pomocy Społecznej w Czarnowąsach

pl. Klasztorny 2, 46-020 Czarnowąsy

tel. 77 469 11 86

Caritas Diecezji Rzeszowskiej

30. Dom Pomocy Społecznej im. Św. Ojca Pio

Chmielnik 4, 36-016 Chmielnik

tel. 17 299 66 48

e-mail: dpschmi@intertele.pl

Caritas Diecezji Tarnowskiej

31. Dom Pomocy Społecznej

33-271 Jadowniki Mokre 340

tel. 14 644 13 03

e-mail: jadowniki@caritas.pl