Centrum Analiz Problemów Społecznych to podmiot oparty na porozumieniu i współpracy siedmiu instytucji naukowo-badawczych oraz instytucji reprezentującej środki społecznego przekazu.

Zadaniem Centrum Analiz Problemów Społecznych jest prowadzenie systematycznej diagnozy zjawisk społecznych w Polsce oraz publikowanie i prezentowanie jej wyników. Czerpiąc z bogatego doświadczenia Caritas oraz wskazań katolickiej nauki społecznej, Centrum Analiz Problemów Społecznych wykorzystuje wyniki badań w celu podejmowania działań rzeczniczych względem szeroko rozumianych osób potrzebujących.

Centrum Analiz Problemów Społecznych włącza się w ten sposób w kształtowanie opinii publicznej oraz prowadzi szeroko rozumianą edukację społeczną. Działając na rzecz dobra wspólnego, aktywnie przyczynia również się do budowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz prowadzi dialog społeczny służący wartości i godności każdej osoby ludzkiej.