„Obserwatorium Caritas” – to podmiot oparty na porozumieniu i współpracy siedmiu instytucji naukowo-badawczych oraz instytucji reprezentującej środki społecznego przekazu.

Zadaniem „Obserwatorium Caritas” jest prowadzenie systematycznej diagnozy zjawisk społecznych w Polsce oraz publikowanie i prezentowanie jej wyników. Czerpiąc z bogatego doświadczenia Caritas oraz wskazań katolickiej nauki społecznej, „Obserwatorium Caritas” wykorzystuje wyniki badań w celu podejmowania działań rzeczniczych względem szeroko rozumianych osób potrzebujących.

„Obserwatorium Caritas” włącza się w ten sposób w kształtowanie opinii publicznej oraz prowadzi szeroko rozumianą edukację społeczną. Działając na rzecz dobra wspólnego, aktywnie przyczynia również się do budowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz prowadzi dialog społeczny służący wartości i godności każdej osoby ludzkiej.