Rada odpowiada za wyznaczanie i inicjowanie kierunków działań Centrum Analiz Problemów Społecznych zgodnie z zadaniami określonymi w Regulaminie Rady.

Radę Partnerów Centrum Analiz Problemów Społecznych tworzą przedstawiciele ośmiu instytucji: Caritas Polska jako instytucji założycielskiej, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach, Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC oraz Katolickiej Agencji Informacyjnej.