Raport Caritas o sytuacji seniorów

Opracowanie powstało m.in. z nadzieją na uchwycenie wielowymiarowego obrazu życia osób starszych w wielu kontekstach ich funkcjonowania. Przedstawia najważniejsze wyzwania polityki senioralnej i rekomendacje dotyczące odpowiedzi na nie.

Koperta życia Caritas

Działania pod tytułem „Koperta życia Caritas” skierowane są przede wszystkim do osób starszych, samotnych, przewlekle chorych niepełnosprawnych oraz do ich opiekunów a pośrednio dla ratowników medycznych wzywanych w sytuacji zagrożenia życia czy zdrowia seniora.

Domy Samotnej Matki

Poranione życiowo, z bagażem problemów, którymi mogłyby obdzielić kilka osób. Kobiety, które trafiają do Domów Samotnej Matki, dzięki pomocy ludzi dobrej woli oraz zaangażowaniu pracowników i wolontariuszy Caritas, znajdują ciepło i wsparcie, których nie dała im najbliższa rodzina.