Wsparcie dla kliniki w Jemenie

Trwający nieprzerwanie od ponad 4 lat konflikt w Jemenie określany jest jako jeden z największychkryzysów humanitarnych. Aż 22 miliony Jemeńczyków z 29-milionowej populacji znajduje sięw trudnej sytuacji życiowej i wymaga pomocy humanitarnej.

Ekologia

Żyjemy w epoce supermarketów. Wzrok nasz nie wybiega poza sklepowe półki i wypełnione tanimi produktami magazyny sklepów internetowych. Póki za pomocą karty płatniczej będziemy mogli zaspokajać większość potrzeb, a mimo komunikatów o suszy woda wciąż będzie lecieć z kranu, póty degradacja środowiska naturalnego będzie tematem marginalnym.

Program Senior Caritas

Celem programu Senior Caritas jest poprawa jakości życia seniorów i pomagających im wolontariuszy poprzez aktywizację i wsparcie indywidualnych seniorów, tworzenie więzi przyjaźni (pokoleniowych i międzypokoleniowych), wspieranie i aktywizowanie sieci pomocy i samopomocy w społecznościach lokalnych i tym samym minimalizowanie procesów osamotnienia i wykluczenia społecznego seniorów.