Wsparcie dla kliniki w Jemenie

Trwający nieprzerwanie od ponad 4 lat konflikt w Jemenie określany jest jako jeden z największychkryzysów humanitarnych. Aż 22 miliony Jemeńczyków z 29-milionowej populacji znajduje sięw trudnej sytuacji życiowej i wymaga pomocy humanitarnej.

Pomoc dla jemeńskich uchodźców w Dżibuti

Trwający nieprzerwanie od ponad 4 lat konflikt w Jemenie określany jest jako jeden z największychkryzysów humanitarnych. Aż 22 miliony Jemeńczyków z 29-milionowej populacji znajduje sięw trudnej sytuacji życiowej i wymaga pomocy humanitarnej.